• Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
  • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Контактна інформація


 Наш адреса: Україна, м.Харків, вул. Пушкінська, 77
 Контактний телефон: +380 (57) 704-92-62

» Детальніше...

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права – базовий структурний підрозділ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, що проводить освітню, науково-дослідницьку та методичну діяльність за спорідненими спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 251 «Державна безпека». Кафедру створено у 1966 році шляхом виділення із складу кафедри кримінального права.

З 2015 року і дотепер кафедру очолює Головкін Богдан Миколайович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук, заступник голови Координаційного бюро з проблем кримінології НАПрН України.

golovkin250

доктор юридичних наук,
професор,  член-кореспондент
Національної академії
правових наук України
Б.М. Головкін.

Основними напрямами діяльності кафедри є проведення фундаментальних та прикладних досліджень у сфері боротьби із злочинністю та корупцією, виконання кримінальних покарань і пробації, а також наукове забезпечення діяльності органів законодавчої, виконавчої і судової влади, органів правопорядку та безпеки, сприяння діяльності органів місцевого самоврядування, міжнародна співпраця з науково-дослідницькими установами, що вивчають злочинність, розробляють політику та стратегії боротьби з нею.

Сучасний розвиток кафедри кримінології характеризується проведенням масштабних панельних дискусій в рамках I, II, III, IV, V Харківських міжнародних юридичних форумів, міжнародних науково-практичних конференцій і «круглих столів», участі в грантових програмах, тісній співпраці із незалежними антикорупційними органами, органами правопорядку, судами, зарубіжними науковцями, експертним середовищем, а також виконанням дисертаційних досліджень новітніх форм і проявів злочинності, видавництвом монографій, підручників, публікацією статей в іноземних виданнях, що індексуються в науково-метричних базах даних «Scopus», підготовкою науково-педагогічних кадрів.

Науково-дослідницька діяльність членів кафедри провадиться за такими напрямами: організована злочинність, економічна злочинність, кіберзлочинність, протидія корупції та її проявам, транснаціональна організована злочинність, злочинність і корупція у військовій сфері та воєнно-промисловому комплексі, злочинність в паливно-енергетичному комплексі, незаконний обіг підакцизних товарів, наркобізнес, торгівля людьми, людськими органами та анатомічними матеріалами, незаконна лісогосподарська діяльність, автотранспортні злочини, булінг, харазмент, вандалізм, домашнє насильство, злочинність неповнолітніх та молоді, віктимологічна профілактика злочинів,  інноваційні технології та електронні засоби протидії злочинності, державна політика боротьби із злочинністю, стратегічне планування і програмування заходів протидії злочинності.

Завдяки науковому доробку і особистим зусиллям видатних кримінологів, які працювали на кафедрі (І.М. Даньшин, А.Ф. Зелінський, В.В. Голіна, О.Г. Кальман та ін.), а також внаслідок їхньої тісної наукової співпраці із київськими колегами-кримінологами А.П. Закалюком, І.П. Лановенком, І.К. Туркевич, В.І. Шакуном, О.М. Костенком, О.М. Джужою було сформовано українську школу кримінології.

Стратегічним партнерами кафедри є Координаційне бюро з проблем кримінології Національної академії правових наук України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, кафедра кримінології Національної академії внутрішніх справ, відділ кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького, Державний науково-дослідний інститут МВС України, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України.

Our Campus