• Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
  • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Контактна інформація


 Наш адреса: Україна, м.Харків, вул. Пушкінська, 77
 Контактний телефон: +380 (57) 704-92-62

» Детальніше...

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

Кафедру кримінології та кримінально-виконавчого права створено в 1966 р. На посаду завідувача кафедри був призначений кандидат юридичних наук, доцент Л.М. Сугачов.

golovkin250

доктор юридичних наук,
професор Б.М. Головкін.

У 1972 – 1989, 1994 – 1996 рр. кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений працівник вищої школи, заслужений професор академії І.М. Даньшин; у 1989 – 1993 рр. – доктор юридичних наук, професор В.М. Трубніков; у 1996-2015 рр. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки В.В. Голіна. З 2015 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Б.М. Головкін.

На кафедрі в різні часи працювали: д. ю. н., проф. А.Ф. Зелінський, д. ю. н., проф. В.М. Трубніков, к. ю. н., проф. З.М. Оніщук, д. ю. н., проф. О.Г. Кальман, к. ю. н., доц. А.П. Копейченко, к. ю. н., доц. Л.Є. Орел, к. ю. н., доц. В.М. Харченко, к. ю. н., доц. М.П. Черненок, к. ю. н. О.М. Подільчак, к. ю. н. А.С. Лукаш, які зробили свій внесок у формування науково-педагогічної школи.

На кафедрі працюють: 4 доктора юридичних наук, професори – Б.М. Головкін, В.В. Голіна, А.Х. Степанюк, О.Ю. Шостко; 9 кандидатів юридичних наук, доцентів – М.Ю. Валуйська, О.В. Лисодєд, С.Ю. Лукашевич, В.Ф. Оболенцев, Л.П. Оніка, В.В. Пивоваров, М.В. Романов, О.В. Ткачова, О.Ю. Юрченко; 1 кандидат економічних наук, доцент – І.О. Христич; 3 кандидати юридичних наук, асистенти – К.А. Автухов, Н.В. Сметаніна, О.В. Таволжанський, асистент О.В. Новіков. В аспірантурі навчаються – К.Д. Кулик, О.О. Шуміло, А.В. Білецький, В.В. Бойко, К.А. Бочарова, Д.О. Олійник.

Our Campus