Home
Монографія Новіков О.В.

Монографія Новіков О.В.

Монографію присвячено дослідженню злочинності у сфері інтелектуальної власності, її кримінологічної природи, вирішенню комплексу теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних із детермінацією та запобіганням цьому негативному соціальному явизу. У роботі надано визначення злочинності у сфері інтелектуальної власності, з’ясовані її характерні ознаки, визначено місце у структурі злочинності. На підставі аналізу кількісних та якісних показників встановлені тенденції розвитку цієї злочинності, а також рівень її латентності. За допомогою «системно-структурного підходу» визначені основні риси осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності., та наведена класифікація цих осіб за цілеспрямованістю злочинної поведінки. Розглянуто соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності. Висвітлено детермінацію досліджуваної злочинності крізь призму її детермінаційного комплексу. Розглянуто міжнародний та засрубіжний досвід запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власноті. Сформовано низку заходів загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання вказаній злочинності.

Видання адресовано працівникам-науковцям і практикам, викладачам, аспірантам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться проблематикою злочинності у сфері інтелектуальної власності.