Home
Монографія Оболенцев В.Ф.

Монографія Оболенцев В.Ф.

У роботі викладено первинні результати системного аналізу злочинності та процесів віктимізації в Україні. Розглянуто теоретичні засади та практичні аспекти цієї методики. Окреслено напрямки подальшого втілення системотехніки у сферу кримінології.

Для науковців, практичних працівників провоохоронних органів, студентів-юристів.