Home
Автухов Костянтин Анатолійович

Автухов Костянтин Анатолійович

avtuhov250

Кандидат юридичних наук, доцент.

Народився 18 червня 1986 р. у місті Харкові.

У 2008 р. закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого.

З вересня 2011 р. працює асистентом кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

З жовтня 2011 р. працює старшим науковим співробітником сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук з теми дисертації : «Виконання покарання у виді арешту», під керівництвом професора Степанюка А. Х.

У 2015 році отримав вчений ступінь старшого наукового співробітника.

Займає посаду голови громадської організації «Центр правової допомоги», основним напрямком діяльності якої є захист прав та законних інтересів незахищених верств населення.

Член спостережної комісії при Харківській обласній державній адміністрації.

Голова Громадської ради при управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

Має досвід підготовки нормативно-правових актів, загалом підготовив сім проектів змін до чинного законодавства, 5 з яких прийняті Парламентом.
Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2014 року (Указ Президента України № 936/2014).

Здійснює активну наукову діяльність у сфері аналізу вітчизняних та міжнародних правових актів з питань виконання кримінальних покарань. У 2013 році було затверджено тему докторської дисертації: «Джерела кримінально-виконавчого права». Автор понад 70 наукових публікацій з питань реалізації кримінально-виконавчої політики, у тому числі монографії «Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання».

Має досвід експертної діяльності. Експерт в проекті «Посилення ролі громадського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні», «Подальша підтримка пенітенціарної реформи».