Home
Черненок Максим Петрович

Черненок Максим Петрович

chernenok250

Черненок Максим Петрович

Кандидат юридичних наук, доцент.

Народився 25 січня 1977 р.

У 2000 р. закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого, протягом 2000–2003 рр. навчався в аспірантурі академії на кафедрі кримінального права.

З 2003 р. працював викладачем кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, а з 1 вересня 2008 р. обіймав посаду доцента.

У 2004 році ним була захищена кандидатська дисертація за темою «Проблеми теорії та практики виконання майнових покарань».

Має понад 30 друкованих наукових праць у фахових виданнях. Є співавтором двох підручників з кримінально-виконавчого права, що були підготовлені колективом кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, колективної монографії «Правова система України: історія, стан, перспективи: у 5 т.», термінологічного довідника із застосування кримінально-виконавчого законодавства, трьох навчальних посібників, автором монографії «Виконання майнових покарань» (Харків, 2006 р.) та інших публікацій.

З 2013 р. доцент кафедри кримінального права та правосуддя Чернігівського національного технологічного університету.

affordable-papers.net