Home
Христич Інна Олександрівна

Христич Інна Олександрівна

hristich250

Кандидат економічних наук, доцент

Народилася 6 серпня 1947 р. у м. Харків.

Трудову діяльність після закінчення середньої школи № 109 у м. Харкові розпочала як студентка Харківського інженерно-економічного інституту у 1965 році, який закінчила з відзнакою у 1970 р., і була зарахована за державним розподілом на посаду інженера науково-дослідницького сектору даного інституту.

13 листопада 1972 була зарахована до аспірантури Київського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченко, яку успішно закінчила 15 грудня 1975 р.

У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук з теми «Статистическое изучение движения и текучести рабочих кадров в промышленности (на материалах машиностроительных предприятий Харьковской области)» у Київському інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка. Під керівництвом доктора економічних наук, професора Пасхавера І. С.

З 16.02.1976 р. працювала молодшим науковим співробітником у Харківському інженерно-економічному інституті.

З 04 жовтня 1977 р. у зв’язку з обранням по конкурсу працює в Харківському юридичному інституті (асистент (04.10. 1977 – 04.09.1981), старший викладач (04.09.1981 – 22.04.1988), доцентом з 22.04.1988), нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права, доцентом.

У 1982 р. закінчила заочний факультет Харківського юридичного інституту ім. Ф. Є. Дзержинського.

Успішно працювала також в інших навчальних закладах:
У 1999 — 2000 році в Маріупольському гуманітарному інституті ДонНУ;
У 2004 – 2005 і 2005 – 2006 учбових роках у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

З 1990 р. – доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Профорг кафедри протягом багатьох років та голова ревізійної комісії профспілкового комітету.
Основними напрямами наукової діяльності є: правова статистика, економічна злочинність в сфері паливно-енергетичного комплексу та службова злочинність.

Автор понад 140 наукових праць, із них 4 підручники та 10 навчальних посібників.
У 2000 р. нагороджена дипломом лауреата конкурсу на краще юридичне видання навчального посібнику “Правова статистика” (у співавторстві з проф. Кальманом О. Г.).

У 2005 р. нагороджена Почесною грамотою за активну роботу у профспілці, значний внесок у вирішенні соціально-економічних питань в інтересах членів профспілки від Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

У 2007 р. — почесною грамотою за сумлінну, тривалу, плідну роботу в академії та з нагоди 60-річчя від дня народження від керівництва Національної юридичної академії України та подякою від Харківської обласної організації Спілки Юристів України за підвищення престижу професії юриста та високий професіоналізм.

У 2010 р. нагороджена грамотою за високі досягнення у праці, вагомий особистий внесок у розвиток інституту вивчення проблем злочинності.

У 2012 р. — почесною грамотою за високі досягнення у праці, вагомий особистий внесок у виконання наукових завдань інституту та з нагодою ювілею від керівництва Інституту вивчення злочинності НАПрНУ ім. академіка В. В. Сташиса.

У 2013 р. — почесною грамотою за багаторічну плідну роботу у профспілці та значний внесок у вирішенні соціально-економічних питань працівників від профкому Університету.

У 2015 р. — почесною грамотою від керівництва Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В.Сташиса НАПр України.

У 2015 р. також отримала Подяку від Харьківського міського голови за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки Харківського регіону до Дня університету.