Home
Копейченко Анатолій Павлович

Копейченко Анатолій Павлович

kopeichanko250

Копейченко Анатолій Павлович
(1927-1984)

Кандидат юридичних наук

У 1962–1964 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі кримінального права та процесу.

З 1964 по 1966 рр. – асистент цієї кафедри, а починаючи з 1966 р. працює старшим викладачем кафедри кримінології.

У 1968 р. виконував обов’язки доцента кафедри кримінології.

Захист дисертації на здобуття ступеня кандидата юридичних наук відбувся у 1967 р., темою якої була «Борьба с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации автотранспортных средств в СССР».

А. П. Копейченко вдало поєднував науково-педагогічну діяльність із практичною, працюючи викладачем, адвокатом та головою Чернівецької обласної прокуратури.

До сфери наукових інтересів входили проблеми виконавчо-трудового права (нині – кримінально-виконавчого права), з огляду на це викладав курс лекцій із зазначеної дисципліни.