Home
Лукашевич Сергій Юрійович

Лукашевич Сергій Юрійович

lukashevich250

Заголовок

Сертифікати

Кандидат юридичних наук, доцент

Народився 15 квітня 1971 року в місті Харкові в сім’ї службовців.

У 1988 році, після закінчення середньої школи № 123 міста Харкова, поступив на роботу у відділ охорони Дзержинського районного відділу внутрішніх справ міста Харкова на посаду електромонтера охоронно-пожежної сигналізації, звідки у 1989 році був призваний на військову службу.

У 1991 році, звільнившись в запас, після успішної здачі вступних іспитів, поступив в Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) на факультет підготовки кадрів для МВС СРСР. Під час навчання брав участь у роботі студенських наукових гуртків кафедр цивільного права (керівник гуртка к.ю.н. доц. Домашенко М. В.), кримінології та кримінально-виконавчого права (керівник гуртка д.ю.н. проф. Даньшин І. М.).

У 1996 році успішно закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського(нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) та поступив до аспірантури з відривом від виробництва Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

У 1999 році, після закінчення аспірантури, був прийнятий на посаду асистента кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі».

В лютому 2006 року з посади асистента був переведений на посаду доцента де працює до теперішнього часу.

У 1996-1999 роках працював за сумісництвом на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України в секторі вивчення злочинності неповнолітніх і молоді (зав. сектором д.ю.н. проф. Голіна В. В.). Також у 2004-2005 роках приймав участь у дослідженні проблем визначення стратегічних напрямків протидії економічній злочинності в якості старшого наукового співробітника того ж інституту в секторі вивчення злочинності в сфері економіки (зав. сектором д.ю.н. проф. Кальман О. Г.).

З 2012 по 2015 роки обіймав посаду наукового співробітника сектору дослідження проблем запобігання злочинності Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (зав. сектором д.ю.н. проф. Голіна В. В.).

З жовтня 2007 року по липень 2013 року обіймав посаду заступника декана Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України (нині – слідчо-криміналістичний інститут) Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Має більше 70 опублікованих праць наукового та навчально-методичного характеру (з них чотири монографії, одна з яких одноособова) з проблем методології сучасної кримінології, визначення об’єкта запобігання злочинності, визначення стратегічних напрямків державного впливу на злочинність та визначення політики держави із запобігання та протидії злочинності тощо. Є співавтором підручників «Кримінологія» (2009 р.) та «Правова статистика» (2009 р).

На теперішній час наукові інтереси полягають в дослідженні сучасних проблем наукознавства, методологічних підвалин кримінології взагалі та методологічних засад запобігання та протидії злочинності, удосконалення діяльності із запобігання та протидії злочинності та системи управління такою діяльністю.

У 1990 р. нагороджений знаками ВВ МВС СРСР “За відзнаку в службі” I та II ступеню.

У 1991 р. нагороджений почесним знаком ЦК ВЛКСМ “За активну роботу з охорони громадського порядку” та почесним знаком дивізії імені Ф. Е. Дзержинського.

У 2009 р. наказом Міністра внутрішніх справ України нагороджений відзнакою МВС України «За зразкове провадження досудового слідства» І ступеня.

У 2012 р. став лауреатом премії імені Ярослава Мудрого в складі авторського колективу підручника «Кримінологія».