Home
Бочарова К. А. Запобігання злочинам, пов’язаним з вандалізмом : монографія / К. А. Бочарова ; за заг. ред. С. Ю. Лукашевича. – Харків : Право, 2019. – 216 с. ISBN 978 966 937 741 8

Бочарова К. А. Запобігання злочинам, пов’язаним з вандалізмом : монографія / К. А. Бочарова ; за заг. ред. С. Ю. Лукашевича. – Харків : Право, 2019. – 216 с. ISBN 978 966 937 741 8

Монографію присвячено комплексному науковому дослідженню вандалізму, його кримінально-правовим формам, а також розробці комплексу заходів запобігання злочинам, пов’язаним з ним. У роботі розроблено авторське визначення вандалізму, з’ясовано його характерні ознаки і види залежно від мети діяльності вандала, визначено склади злочинів, які можуть містити у собі риси вандалізму.

На підставі узагальнення емпіричних даних здійснено кримінологічний аналіз злочинів, пов’язаних з вандалізмом. Визначені криміногенні риси осіб, які вчиняють вказані злочини, а також розроблено типологію цих осіб.

Висвітлено причини й умови поширення діянь, що досліджуються. Розглянуто міжнародний та зарубіжний досвід запобігання вандалізму та можливості його використання у вітчизняній превентивній діяльності. Сформовано низку заходів загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання злочинам, пов’язаним з вандалізмом.

Проаналізовано суб’єктів, які можуть здійснювати превентивну роботу щодо вказаних злочинів.