Home
Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності : монографія / О. В. Новіков ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2018. – 182 с. ISBN 978-966-937-397-7

Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності : монографія / О. В. Новіков ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2018. – 182 с. ISBN 978-966-937-397-7

Монографію присвячено дослідженню злочинності у сфері інтелектуальної власності, її кримінологічної природи, вирішенню комплексу теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних із детермінацією та запобіганням цьому негативному соціальному явищу. У роботі надано визначення злочинності у сфері інтелектуальної власності, з’ясовані її характерні ознаки, визначено місце у структурі злочинності. На підставі аналізу кількісних та якісних показників встановлені тенденції розвитку цієї злочинності, а також рівень її латентності. За допомогою «системно-структурного підходу» визначені основні риси осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності, та наведена класифікація цих осіб за цілеспрямованістю злочинної поведінки. Розглянуто соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності. Висвітлено детермінацію досліджуваної злочинності крізь призму її детермінаційного комплексу. Розглянуто міжнародний та зарубіжний досвід запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності. Сформовано низку заходів загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання вказаній злочинності.

Видання адресовано правникам — науковцям і практикам, викладачам, аспірантам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться проблематикою злочинності у сфері інтелектуальної власності.