Home
Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур: монографія / Д. О. Олійник ; [наук. ред. Б. М. Головкін]. – Харків : Право, 2018. – 200 с. ISBN 978-966-937-501-8

Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур: монографія / Д. О. Олійник ; [наук. ред. Б. М. Головкін]. – Харків : Право, 2018. – 200 с. ISBN 978-966-937-501-8

У монографії на основі міжнародних та національних рейтингових оцінювань стану корупції в митній сфері, а також результатів авторських емпіричних досліджень осмислено явище корупційних злочинів у сфері здійснення митних процедур, розкрито його кримінологічну природу, визначено корупціогенні чинники, що його породжують і зумовлюють. Розроблено перелік ідентифікованих корупційних ризиків у розрізі основних етапів здійснення митних процедур, оцінено рівень їх небезпеки та визначено сигнальні індикатори таких ризиків. Запропоновано основні напрями розвитку антикорупційної політики у сфері державного управління митною справою, а також комплекс заходів запобігання корупційним злочинам, що вчиняються під час здійснення митних процедур.

Для науковців, студентів, аспірантів, працівників правоохоронних і контролюючих органів, а також усіх, хто цікавиться прикладними питаннями кримінологічної науки.