Home
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ Монографія

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ Монографія

Запобігання корупції у приватному секторі : монографія / [Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва, О.В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2020. – 286 с. ISBN 978‑966‑998-106-6 Монографію присвячено комплексному дослідженню корупції у приватному секторі. У роботі розкрито поняття цього різновиду корупції, визначено її форми та прояви, досліджено сучасний стан і тенденції поширення корупційних право- порушень у приватному секторі економіки, визначено типові корупційні схеми у сфері підприємництва і розкрито основні напрями запобігання та протидії цьому явищу. Окреми увагу приділено висвітленню системи антикорупційного коплаєнсу як основному заходу запобігання корупції у приватному секторі, відпо- відальності уповноважених осіб юридичних осіб приватного права за вчинення корупцйних правопорушень і питанням усунення наслідків вчинення корупційних правопорушень у приватному секторі. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних закладів освіти, фахівців з антикорупції, бізнес-структур, громадських організацій і працівників правоохоронних та антикорупційних органів.