Home
ХХ Всеукраїнська наукова конференція з кримінології

ХХ Всеукраїнська наукова конференція з кримінології

ХХ Всеукраїнська наукова конференція з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених «Злочинці і жертви злочинів»

16 листопада в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулася ХХ Всеукраїнська наукова конференція з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених «Злочинці і жертви злочинів». В умовах запроваджених протиепідеміологічних заходів захід було проведено онлайн на платформі ZOOM.

Організатор: кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права.

В роботі конференції взяли участь не лише студенти та курсанти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а й представники інших закладів вищої освіти України. Зокрема виступили з доповідями аспіранти, ад’юнкти, студенти та курсанти Національного університету «Києво-Могилянська академія», Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Донецького юридичного інституту МВС України імені Е.О. Дідоренка, Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ. До роботи конференції також долучились молоді вчені Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

Учасників конференції привітав проректор з наукової роботи Анатолій Гетьман. Зокрема він відзначив: «Тривалий час органи правопорядку та суди не приділяють належної уваги вивченню особи злочинця під час розслідування кримінальних правопорушень і недостатньо враховують соціальні та психологічні якості і властивості винних при призначенні покарання або вирішенні питання про звільнення від відбування покарання з випробуванням. Між тим, умови формування особистості злочинця, психофізіологічні особливості та індивідуально-психологічні якості злочинців мають вагоме значення для пізнання мотивації злочинної поведінки, характеру і спрямованості злочинних посягань… У межах конференції заплановано розглянути ключові проблеми феноменології злочинців і поводження із жертвами злочинців».

Відкрив роботу конференції завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Богдан Головкін, який відзначив актуальність та значущість проблем, які були поставлені в доповідях учасників заходу.

Під час конференції з цікавими та актуальними доповідями виступили: ад’юнкт аспірантури Донецького юридичного інституту МВС України Тетяна Яковлєва (Запобігання віктимності дітей в Донецькій області), студентка 2 курсу магістратури Слідчо-криміналістичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ірина Строганова (Злочинність в Україні в умовах протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2), курсантка 4 курсу Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ Анастасія Горюшкіна (Запобігання та протидія домашньому насильству).

Також в роботі конференції взяли участь Кристина Тищенко, Катерина Удянська, Анна Лацько, Ольга Прогонна, Костянтин Артьомов (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), Юлія Рябчук, Віолетта Рец (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ), Катерина Безрученко (Національна академія внутрішніх справ України) та інші.

За матеріалами конференції підготовлена збірка тез.