Home
Он-лайн науково-практичний «круглий стіл» на тему: «Запобігання корупції у приватному секторі»

Он-лайн науково-практичний «круглий стіл» на тему: «Запобігання корупції у приватному секторі»

01 липня 2020 р. о 11-00

Присвячений до 25-річчя створення НДІ ВПЗ та 95-річчя з дня народження академіка Володимира Сташиса.

За результатами проведення «круглого столу» планується видання електронного збірника тез доповідей (БЕЗКОШТОВНО).

Вимоги до оформлення тез:

 • Тези не повинні мати більше, ніж двох авторів;
 • Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм),
 • орієнтація — книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє і праве — 15 мм, ліве — 20 мм;
 • Шрифт Times New Roman, розмір — 14, міжрядковий інтервал — 1,5;
 • Перший рядок – (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по
 • центру) назва тез;
 • Другий рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по лівій
 • стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий
 • ступінь (для осіб, які їх мають); третій рядок — (шрифт курсив,
 • вирівняний по лівій стороні), посада, навчальний заклад або місце
 • роботи у називному відмінку; четвертий рядок – місто, країна;
 • Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються;
 • Література оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА», у тексті посилання на використані джерела (без повторів) позначаються у квадратних дужках із зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25–26]
 • Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Іванов Дмитро.doc).

Роботу заходу буде зосереджено на обговоренні таких питань:

 • Монопольно-олігархічна модель економіки і системна корупція;
 • Проблеми протидії секторальній корупції;
 • Антикорупційний комплайнс у діяльності юридичних осіб;
 • Проблеми застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб за корупційні злочини;
 • Імплементація міжнародних стандартів боротьби з корупцією у приватному секторі;
 • Інноваційні засоби та інструменти протидії корупції у приватному секторі.

Для участі необхідно:

 1. Зареєструватися — https://bit.ly/2MPTomS
 2. Надіслати тези доповіді до 26 червня 2020 р. (включно) на електронну пошту: novikov.kh@gmail.com

Захід буде проведений за допомогою сервісу ZOOM, посилання буде оприлюднено на сайті НДІ ВПЗ