Home
Проведено круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні»

Проведено круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні»

Організатор: кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Відбувся захід 19 квітня 2016 року. У заході взяли участь провідні фахівці з питань протидії кіберзлочинності Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Департаменту кіберполіції Національної поліції України, органів прокуратури України, а також науковці і представники громадськості.

Відкрив круглий стіл проректор з наукової роботи А.П.Гетьман, який зазначив: «Інтенсивний розвиток інформаційних технологій зумовив трансформацію суспільних відносин, виникнення нових викликів і загроз перед усім глобалізованим світом. Сучасний кіберпростір перетворюється на нову сферу суспільного життя, в якій досить складно захистити інтереси людини, суспільства й держави від кібератак. Тому обговорення цих нагальних і гострих проблем – справа державної ваги, оскільки науковці і практики мають напрацьовувати найбільш оптимальні варіанти захисту національного кіберпростору».

Учасників привітав доктор філософії, кримінолог і політичний аналітик Петер Пойман (Чеська Республіка).

Із доповіддю «Міжнародне регулювання кіберпростору» виступив провідний європейський експерт з питань протидії кіберзагрозам, координатор з питань кібербезпеки Міністерства іноземних справ Чеської Республіки Томаш Флидр.

Далі засідання продовжили: завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Я.Настюк − «Доктрина інформаційної безпеки в умовах гібрідної війни», завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І.В.Яковюк − «Інформаційне протиборство в контексті сучасних геополітичних викликів», професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Л.П.Коваленко − «Правові проблеми забезпечення кібербезпеки в Україні та шляхи їх вирішення» та ін.

За результатами роботи круглого столу планується видання електронного збірника тез доповідей учасників.

g3

g6

g11

g21