Home
Запрошуємо на навчання до магістратури

Запрошуємо на навчання до магістратури

Увага, шановні бакалаври!

Жоден успішний правник не може обійтися без знання антикорупційного законодавства та навичок його застосування у практичній діяльності. Ми вирішили дати вам ті самі знання, щоб ви стали кваліфікованими та затребуваними спеціалістами.

Для цього потрібно подати свої документи на освітній профіль (майнор) «ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» в Інституті прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 081 «Право» здійснюється на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 081 «Право» за позитивними результатами Єдиного фахового вступного випробування здобувача вищої освіти, які передбачені Правилами прийому до Університету.
Навчання здійснюватиметься за контрактом на денній і заочній формах, тривалістю три семестри.

Навчання за профілем «Запобігання корупції» охоплює наступні навчальні дисципліни:
— Правові основи державної антикорупційної політики
— Міжнародні стандарти протидії корупції
— Правовий статус суб’єктів запобігання корупції
— Запобігання корупції в публічній сфері
— Антикорупційний комплаєнс в господарській діяльності компаній
— Фінансовий контроль в системі заходів запобігання корупції
— Діяльність прокуратури у сфері запобігання корупції
— Юридична відповідальність за корупційні правопорушення
— Інформаційно-аналітичне забезпечення запобігання корупції
— Антикорупційний моніторинг
— Проблеми протидії економічній та організованій злочинності
— Запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів
— Розслідування корупційних кримінальних правопорушень
— Правові основи оперативно-розшукової діяльності

Випускники освітнього профілю будуть затребувані як в органах прокуратури, НАБУ, ДБР, СБУ, БЕП, НАЗК, Національній поліції, так і зможуть себе реалізувати в адвокатській діяльності, судах, в органах державної влади, місцевого самоврядування, бізнесі, міжнародних організаціях.

Особливостями освітнього профілю є такі:
1. Інноваційність – підготовка затребуваних на ринку праці правників з питань антикорупційної діяльності, а також використання в навчальному процесі новітніх розробок у сфері боротьби з корупцією, інформаційно-комунікативних технологій, прогресивних методів і засобів навчання;
2. Міждисциплінарність – викладання навчальних дисциплін кримінально-правового циклу та дисциплін різних галузей права, що дозволяє набути системні знання про закономірності поширення корупції, її причини та ефективні стратегії протидії корупційним правопорушенням в органах державної влади, місцевого самоврядування, пріоритетних галузях економіки, підприємницькій діяльності;
3. Універсальність – можливість працювати після завершення навчання за будь-якою спеціальністю у сфері права;
4. Належна якість освітніх послуг – висококваліфіковані викладачі, відповідність результатів навчання вимогам законодавства України про вищу освіту та Стандарту вищої освіти України для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право» у галузі знань 08 «Право».
5. Студентоцентризм – спрямування викладацької діяльності на задоволення вимог, потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, створення можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії, а також взаємна повага і партнерство між викладачами і студентами;
6. Співпраця з роботодавцями – залучення до підготовки здобувачів вищої освіти професорів-візитерів закордонних університетів-партнерів, провідних експертів міжнародних антикорупційних організацій, практичних працівників незалежних антикорупційних органів, відомих науковців.
7. Сприяння у проходженні практичної підготовки та працевлаштуванні.

Строки подачі документів у електронному вигляді: з 15 липня 2021 року.

Детальніше за телефонами та на сайті:
(057) 704 92 62;

(050) 468 12 32.

https://nlu.edu.ua/vstupnykam

Зроби правильний вибір – не втрачай свій шанс!