Home
Новіков Олег Володимирович

Новіков Олег Володимирович

novikov250

Кандидат юридичних наук, асистент

Народився 15 січня 1989 р. в м. Красноперекопськ АР Крим.

У 2006 р. вступив до Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, і в 2011 р. отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю правознавство.

З 2011 по 2014 рр. навчався в аспірантурі Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

З жовтня 2014 р. асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності» (науковий керівник – д.ю.н., доц. Б. М.Головкін).

Має понад 20 наукових публікацій у фахових наукових виданнях. До кола наукових інтересів входить: проблема запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності; захист інформації та протидія кіберзлочинності.

Член Міжвідомчої робочої групи з питань законодавчого забезпечення сфери боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин та прекурсорів.

Брав участь у підготовці патрульних Національної поліції України у м. Харків.

НДР

ас. кюн. Новіков О. В.

Проведені кримінологічні дослідження (одноосібні, спільні, у тому числі з аспірантами і здобувачами):
тема дослідження: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності»; рік проведення дослідження: 2012-2013 рр.; впровадження результатів дослідження: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 (захист відбувся — 27.10.2015);

Особиста співпраця з законодавчими, виконавчими та судовими органами влади: член Міжвідомчої робочої групи з питань законодавчого забезпечення у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин, психотропних речовин та прекурсорів

Особиста співпраця з науковими та/чи науково-дослідними установами, організаціями, у тому числі і міжнародними: молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса

Особиста участь у конференціях, симпозіумах, семінарах чи інших наукових заходах в зарубіжних країнах ( назва заходу, рік проведення, форма участі (доповідь, слухач, інше): брав участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Традиции и новации в системе современного российского права» (м. Москва, 6-7 квітня 2012 р.)