Home
Правова статистика : підручник / В. В. Голіна, О. Ю. Шостко, І. О. Христич та ін. ; за ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2015. – 252 с. ISBN 978-966-458-637-2

Правова статистика : підручник / В. В. Голіна, О. Ю. Шостко, І. О. Христич та ін. ; за ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2015. – 252 с. ISBN 978-966-458-637-2

У підручнику відповідно до програми курсу «Правова статистика» розглядаються теоретичні та методологічні основи правової статистики. Дається загальна характеристика системи галузей правової статистики, прийомів і способів аналізу її показників. Наводяться їх значення для відображення тенденцій та особливостей розвитку правових явищ. Теоретичні положення ілюструються прикладами розрахунків з використанням показників офіційних статистичних даних і вибіркових досліджень.

Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, працівників органів державного управління і правоохоронних органів.