Home
Подільчак Ольга Миколаївна

Подільчак Ольга Миколаївна

podilchak250

Подільчак Ольга Миколаївна

Докторант Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, доцент

У 1997 р. закінчила навчання у Харківському державному університеті ім. В.Н. Каразіна, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Психологія», у 1999 р. одержала диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

З 1999 р. по 2001 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права НЮАУ під науковим керівництвом д.ю.н., проф., члена-кореспондента Академії правових наук України І. М. Даньшина.

З жовтня 2001 р. по листопад 2006 р. працювала асистентом цієї ж кафедри.

У 2005 р. під керівництвом професора І. М. Даньшина захистила кандидатську дисертацію на тему «Мотиви та мотивація злочинів, учинених жінками», емпірична база дослідження: 380 кримінальних справ, анкетування і психологічне тестування 252 засуджених жінок виправних колоній №№ 34, 44, 54 та контрольної групи. У роботі наведено кримінологічну характеристику злочинів, учинених жінками, встановлено типові риси особистості злочинниць, відзначено збільшення кількості злочинів, учинених з корисливих мотивів, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зростання кількості насильницьких злочинів та інші тенденції жіночої злочинності, запропоновано визначення понять «мотиви» і «мотивації злочинної поведінки», досліджено їх різновиди та функції, проаналізовано гендерні особливості та відмінності мотиваційної сфери жінок, які відбувають покарання за вчинений злочин.

У листопаді 2006 р. перейшла на роботу до Національної академії прокуратури України.

У січні 2011 р. присвоєно вчене звання доцента.

У березні 2013 р. брала участь у програмі обміну законодавчої гілки влади США під егідою Центру «Відкритий Світ» при Бібліотеці Конгресу США.

З 2014 р. по 2016 р. – професор Національної академії прокуратури України.

У лютому 2016 р. призначена начальником відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях Національної академії прокуратури України.

З квітня 2016 р. – докторант Національної академії прокуратури України.

Крім того, О. М. Подільчак є автором понад 40 робіт, співавтором низки колективних підручників і посібників: «Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів» (2009), «Проблеми протидії злочинності» (2010), «Прокурорський нагляд за додержанням законів України щодо попередження насильства над дітьми» (2010), «Проблеми кримінально-виконавчого права» (2011) «Проблеми кримінально-виконавчого права» (2015).

Науковий керівник двох здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук.