Home
Романов Михайло Васильович

Романов Михайло Васильович

romanov250

Кандидат юридичних наук, доцент

Народився 02 серпня 1975 року у м. Харків.

Закінчив в 1997 р Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство, отримав кваліфікацію спеціаліст юрист.

З 1997 року по теперішній час працює на кафедрі кримінології і кримінально-виконавчого права, спочатку як аспірант, а з 2000 року як асистент кафедри.

В 2003 році під керівництвом проф. А. Х. Степанюка захистив кандидатську дисертацію за темою «Заходи стягнення, які застосовуються до осіб, засуджених до позбавлення волі».

В 2009 році було присвоєне вчене звання доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

За час наукової діяльності було опубліковано більше 30 наукових робіт, з яких 4 монографії та 2 підручники для вищих навчальних закладів. Видав авторський конспект лекцій з кримінально-виконавчого права (2015 р.).

Найбільш фундаментальними з робіт є монографії: «Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі» та «Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України».

Протягом більш ніж 10 років співпрацює з правозахисними організаціями, виступаючи експертом з кримінально-виконавчого права, учасником груп, які інспектують установи виконання покарань. Крім цього, в межах цієї співпраці, постійно публікує науково-публіцистичні огляди проблемних моментів кримінально-виконавчого права і практики його застосування.

Останні 2 роки приймає участь у законотворчій роботі, входячи до робочих груп підкомітету Верховної ради з питань діяльності Державної пенітенціарної служби України.

НДР

доц. кюн. Романов М.В.

Проведені кримінологічні дослідження (одноосібні, спільні, у тому числі з аспірантами і здобувачами):
тема дослідження: “Дисциплінарна практика в установах виконання покарань”, 2000 р. Впровадження результатів: дисертація

Монографії і навчальні посібники (окремо односібні, окремо у співавторстві, рік видання):
Романов М.В. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі, 2003 р

Кримінально-виконавче право України / Підручник, 2005, 2011, 2015 р. (у співавторстві)
Романов М.В. Законодавче регламентування попередження катувань та жорстокого поводження з дітьми в контексті кримінальної юстиції щодо неповнолітніх // Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні. 2013. – С. 34 – 95.

Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України, 2009 р. (у співавторстві)
Романов М.В, Звільнення від відбування покарань, 2012

Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України, 2015 (у співавторстві)

Романов М.В. Курс лекцій з кримінально-виконавчого права, 2015

Участь у нормотворчій діяльності (вказати особисто чи колективно):
робота в підкомітеті Верховної Ради з забезпечення правоохоронної діяльності, участь в розробці законопроектів з внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу надання відповідей, пропозицій та зперечень щодо проектів нормативно-правових актів, надання відповідей на запити судових та правоохоронних органів.

Особиста співпраця з законодавчими, виконавчими та судовими органами влади (крнсультант, член дорадчих органів (рад, колегій) тощо):
член консультативних робочих груп при підкомітеті з питань правоохоронної діяльності.

Особиста участь у конференціях, симпозіумах, семінарах чи інших наукових заходах в зарубіжних країнах ( назва заходу, рік проведення, форма участі (доповідь, слухач, інше): приймав участь з доповідями у роботі більш ніж 15 конференцій та кргулих столів, в тому числі міжнародних