Home
Шостко Олена Юріївна

Шостко Олена Юріївна

shostko250_3

Сертифікати

Доктор юридичних наук, професор.

Олена Юріївна Шостко має музичну та юридичну освіту: з відзнакою закінчила Харківське музичне училище імені Б. Лятошинського та Харківській юридичний інститут.

З 1990 по 1993 рр. – навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва в Українській юридичній академії. У 1993 – 1999 рр. працювала асистентом, із 2000 по 2012 рр. – доцентом, а з 2012 р. дотепер є професором кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 1997 р. під керівництвом професора І. М. Даньшина захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Теоретичні передумови й практика розробки та реалізації програм попередження злочинності неповнолітніх у США».

З 2007 р. по червень 2014 р. за сумісництвом працювала завідуючою сектором дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені В. В. Сташиса НАПрН України. Вчене звання «доцент» присвоєно у 2002 р., «професор» –у 2014 р.

О. Ю. Шостко є автором більше 115 наукових праць, зокрема двох одноосібних монографій, а також п’яти монографій (дві з них англійською мовою) і п’яти підручників у співавторстві. Найбільш відомими працями є «Протидія організованій злочинності в європейських країнах» (2009) і колективні монографії «Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні» (2010) та «Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу» (2013).

У монографії «Протидія організованій злочинності в європейських країнах» досліджено загальні риси та особливості сучасного стану організованої злочинності в європейських країнах, нормативно-правові акти Європейського Союзу й Ради Європи та окремих країн із цього питання, діяльність спеціалізованих ланок системи кримінальної юстиції із протидії організованій злочинності, а також міжнародне інституційне співробітництво. Особливу увагу приділено розгляду найбільш ефективних заходів запобігання та протидії організованій злочинності в різних державах Європи, рекомендаціям щодо впровадження позитивного закордонного досвіду в національне законодавство й практичну діяльність українських суб’єктів протидії організованій злочинності.

О. Ю. Шостко – учасниця численних міжнародних програм обміну науковцями, виступала з доповідями на тринадцяти міжнародних конференціях, проведених у США і країнах Європи. Стажувалася в коледжі кримінальної юстиції Північно-східного університету (Бостон, США, 1994 р.), в Американському університеті, (Вашингтон, округ Колумбія, США, 1999 р.), брала участь у програмі Державного департаменту США «Проблеми міжнародної злочинності» (2006 р.).

Робота в бібліотеці Інституту зарубіжного й міжнародного кримінального права імені Макса Планка (Фрайбург, Німеччина) у 2007 р. дала змогу зібрати та опрацювати оригінальну літературу для докторської дисертації «Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованій злочинності в європейських країнах», яка була захищена в січні 2011 р. Науковим консультантом із написання дисертації був видатний український учений Володимир Володимирович Сташис.

У 2013 – 2014 рр. як фіналіст програми імені Фулбрайта для науковців проводила дослідження в Центрі вивчення тероризму, транснаціональної злочинності та корупції (TraCCC) Університету Джорджа Мейсона (Арлінгтон, США) із теми: «Ефективна антикорупційна політика: американський досвід і ситуація в Україні».

З 2005 р. по 2014 р. О. Ю. Шостко брала участь у великому міжнародному проекті: була членом експертної групи і національним кореспондентом від України з підготовки європейського статистичного збірника кримінальної юстиції (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics). Член Європейського товариства кримінологів (ESC).

О. Ю. Шостко використовує набуті знання не тільки під час читання лекцій, проведення семінарських занять, у роботі зі студентами, але й готуючи висновки, пропозиції, зауваження до проектів законів та інших нормативних актів. Зокрема, низка висновків та узагальнень були скеровані в Раду національної безпеки й охорони України, їх було враховано при підготовці довідки й одного з рішень РНБО (акт впровадження результатів науково-дослідної роботи № 2/9-1256-2-5 від 14.06.2010). О. Ю. Шостко надавала пропозиції щодо вдосконалення взаємодії правоохоронних органів України, міжнародного співробітництва та підвищення ефективності діяльності у сфері протидії організованій злочинності (Генеральна прокуратура України), проекту Закону України № 4712 від 16 квітня 2014 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України та інших.

У 2001 р. як сертифікований викладач міжнародного проекту «Громадянська освіта» (СЕР) започаткувала проведення щорічних студентських конференцій з кримінології в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Була організатором трьох таких заходів (2001–2003). Завдяки одержаним грантам від “Громадянської освіти” було видано три збірники тез доповідей студентів (2002 — 2004).

О. Ю. Шостко є членом редакційної колегії академічного дайджесту з правових наук Університету Григола Робакідзе (Грузія), раніше була членом редакційної колегії збірника наукових праць «Проблеми законності» Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» НДІ ВПЗ НАПрН України.

Двічі лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2011, 2012). О. Ю. Шостко багато уваги приділяє спілкуванню зі студентами в рамках роботи наукового гуртка з кримінології. Кожного року гуртківці беруть активну участь у студентських конференціях. У 2016 р. студентами гуртка підготовлено низка тез.

Під керівництвом О. Ю. Шостко було захищено кандидатську дисертацію (М. А. Білоконь «Запобігання злочинності неповнолітніх: досвід країн Європейського Союзу»). Зараз вона є науковим керівником із написання двох дисертацій з актуальних тем кримінології.

О. Ю. Шостко бере активну участь у громадській діяльності: у 2014 р. заснувала громадську організацію «Всеукраїнська ліга правників проти корупції», яку дотепер очолює. Одним із важливих напрямків роботи організації є підготовка і адвокація законопроекту «Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам».