Home
Шуміло Ольга Олексіївна

Шуміло Ольга Олексіївна

shumilo250

Асистент

Народилася 02 січня 1992 року у м. Харків.

Закінчила в 2013 р. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю правознавство, отримала ступінь магістра права з відзнакою.

У 2013 р. приєдналася до колективу кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права, спочатку як аспірант, а з 2016 року – асистент кафедри.

Під керівництвом проф. В. В. Голіни закінчила роботу над кандидатською дисертацією за темою: Кримінологічна характеристика та запобігання жорстокому поводженню з тваринами. В рамках дослідження опубліковано понад 10 наукових праць.

За сумісництвом працює юристом Харківського обласного комітету профспілок і волонтером громадської організації AmnestyInternationalUkraine.

Викладає практичні заняття за дисциплінами «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Правова статистика», а також «InternationalCriminalLaw» в рамках спільної магістерської програми Університету «InternationalLaw»з Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва).

НДР

Науково-дослідна робота на кафедрі асп. О. О. Шуміло

1. Кримінологічні дослідження (під керівництвом В. В. Голіни):
— тема: «Кримінологічна характеристика та запобігання жорстокому поводженню з тваринами»
— рік проведення: 2013-2016
— впровадження результатів дослідження: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

2. Монографія (у співавторстві):
— Реформування органів кримінальної юстиції України відповідно до європейських стандартів: концептуальний аналіз: монографія / Овчаренко О. М., Сердюк О. В., Мошак Г. Г., Дунаєва Т. Є., Кохан В. П., Шуміло О. О. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса. – Харків, 2015. – 242 с. – Бібліогр.: 324 назв. – Укр. – Деп. у ДНТБ України 08.04.15, № 4-Ук15 (28 д.а.).

3. Участь у конференціях в зарубіжних країнах:
— Training Session of Tempus Regenlaw project »Participatory Backcasting for Strategic Planning towards Sustainable Cities» (Stockholm, Sweden), 2013, учасниця;
— Spring School «Human rights as a Key for Democracy» (Saarbrucken, Germany), 2016, учасниця.