Home
Сметаніна Наталія Володимирівна

Сметаніна Наталія Володимирівна

smetanina250

Подяки

podaka

Кандидат юридичних наук, асистент

Народилася 12 вересня 1988 року у смт. Приазовське, Запорізької області.

У 2010 році з відзнакою закінчила факультет підготовки кадрів для органів юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, після чого навчалася в аспірантурі на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2014 році під керівництвом доктора юридичних наук, професора Голіни Володимира Васильовича успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Теоретичне уявлення про злочинність в пострадянській кримінології».

З 2013 року по теперішній час працює викладачем кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У червні 2015 року брала участь у якості тренера (надавала викладацькі послуги з читання курсу лекцій та проведення практичних занять (Тренінгів) для спеціальних курсів підготовки працівників патрульної служби (м. Харків) із дисциплін «Професійна етика», «Корупція: протидія та відповідальність» і «Протидія торгівлі людьми».

У 2016 році проходила науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» у м. Братислава, Словацька Республіка (факультет права Пан’європейського університету).

Автор понад 35 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі і особистої монографію «Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології» (2016 р.)

Сферою наукових інтересів є питання визначення ціни злочинності, віктимології, запобігання торгівлі людьми, насильству в сім’ї та корупційним злочинам, а також дослідження проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів.

НМР

ас. кюн. Сметаніна Н.В.

Проведені кримінологічні дослідження (одноосібні, спільні, у тому числі з аспірантами і здобувачами):
Досліджено архівні матеріали кримінології та судової медицини за 1927 – 1929 роки (2012 р.). Узагальнено матеріали про діяльність установ по вивченню злочинності у радянській кримінології; узагальнено дані про стан та структуру злочинності в Україні за 1991-2016 роки; проведено контент-аналіз засобів масової інформації за 2007 – 2016 роки. Результати цих досліджень знайшли відображення у дисертації «Теоретичне уявлення про злочинність в пострадянській кримінології» (2014 р.) і у монографії «Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології» (2016 р.). Наукові положення, висновки і пропозиції за результатами дисертаційного дослідження використано в навчальному процесі і науково-дослідній роботі Національної академії прокуратури України при викладанні навчальних дисциплін «Проблеми протидії злочинності», «Проблеми кримінально-виконавчого права», «Правові засоби протидії корупції» (акт впровадження від 10 червня 2013 р.).

Брала участь у забезпеченні збору інформації з матеріалів судової практики та практики правоохоронних органів міста Харкова і Харківської області у сфері запобігання та протидії корупційним злочинам і правопорушенням. Узагальнено понад 300 кримінальних та адміністративних проваджень (у рамках виконання регіональної Програми запобігання і протидії корупції в Харківській області на 2013 – 2015 рр., яка затверджена рішенням сесії обласної ради від 25.04.2013 р. № 686 – VI) (Головкін Б.М., Голіна В.В., Автухов К.А., Сметаніна Н.В.) (дослідження було проведено у 2013 р.).

Монографії і навчальні посібники (окремо односібні, окремо у співавторстві, рік видання):

Сметаніна Н. В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології : монографія / Н. В. Сметаніна ; за заг. ред. проф. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2016.

Особиста співпраця з науковими та/чи науково-дослідними установами, організаціями, у тому числі і міжнародними:

Асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, канд. юрид. наук Н.В. Сметаніна має досвід співробітництва та надання інформаційної підтримки неурядовій організації Voluntary Service Association (India, New Delhi). Voluntary Service Association надає підтримку жінкам та дітям, що стали жертвами домашнього насильства. Наталія Володимирівна Сметаніна поділилася досвідом власних наукових досліджень щодо запобігання цим явищам в Україні.

Особиста участь у конференціях, симпозіумах, семінарах чи інших наукових заходах в зарубіжних країнах ( назва заходу, рік проведення, форма участі (доповідь, слухач, інше):

27-28 лютого 2015 року участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті», м. Кошице, Словацька Республіка, Університет Павла Йозефа Шафарика. (опубліковано тези конференції).
Сметаніна Н. В. Соціальні наслідки злочинності і їх вплив на сучасне суспільство / Н. В. Сметаніна // Міжнародна наукова конференція «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (м. Кошице, Словацька Республіка, 27-28 лютого 2015 р.). – С. 161 – 164.

У 2016 році (10-13 серпня) проходила науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» у м. Братислава, Словацька Республіка (факультет права Пан’європейського університету).

Сметаніна Н. В. Вища юридична освіта в Україні і європейські інтеграційні процеси: окремі питання реформування / Н. В. Сметаніна // Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів : науково-педагогічне стажування (м. Братислава, Словацька Республіка, 10-13 серп. 2016 р.). – Братислава, 2016. – С. 205 – 208.