Home
Таволжанський Олексій Володимирович

Таволжанський Олексій Володимирович

tav250

Кандидат юридичних наук, доцент

Народився 06 вересня 1985 р. у смт. Фащівка, Антроцитівського району Луганської області.

З 2000 по 2004 р. навчався у Луганському політехнічному коледжі. Отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

З 2004 по 2008 р. навчався у Національній юридичній академії Україні імені Ярослава Мудрого, по закінченні якого отримав диплом бакалавра з відзнакою.

У 2009 р. закінчив магістратуру з відзнакою.

У 2012 році закінчив аспірантуру на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук з теми «Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі».

Автор понад 30 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі і особистої монографії «Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі» (2015 р.).

Науковими інтересами О. В. Таволжанського охоплені: проблеми соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі, питання протидії злочинності, запобігання кіберзлочинності тощо.

НДР

ас. кюн. Таволжансьікий О.В.

Проведені кримінально-правове дослідження (одноосібні, спільні, у тому числі з аспірантами і здобувачами):
Досліджено теоретико-правові та практичні аспектів правового регулювання реалізації соціально-виховного напрямку діяльності адміністрації установ виконання покарань. За допомогою анкетування і інтерв’ю, здійснено опитування засуджених виправних колоній різних регіонів України, а також працівників ДКВС України із різних служб УВП Результати цих досліджень знайшли відображення у дисертації «Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі» (2014 р.) і у монографії «Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі».

Наукові положення, висновки і пропозиції за результатами дисертаційного дослідження використано в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, а також практичній діяльності установ виконання покарань (надані відповідні акти впровадження).

Монографії і навчальні посібники (окремо односібні, окремо у співавторстві, рік видання):

Таволжанський О.В. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі: монографія / О.В. Таволжанський ; за заг. ред. проф. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2015.