Home
Правила прийому до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2018 році

Правила прийому до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2018 році

flayer

Інноваційна освітня програма
СЛІДЧО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ІНСТИТУТ
«ЮРИДИЧНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

освітній рівень: магістр
спеціальність: 081 «Право»
випускаюча кафедра: кримінології та кримінально-виконавчого права

кафедри партнери: Міжнародного Права; Адміністративного Права Та Адміністративно Діяльності
Академічний радник програми: д.ю.н., проф. Головкін Б.М.

 

ПРОГРАМА «ЮРИДИЧНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» СПРЯМОВАНА НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ З АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Підготовка магістрів передбачає вивчення наступних дисциплін професійно-практичного спрямування:

 • запобігання корупції у публічній сфері;
 • запобігання корупції у приватній сфері (антикорупційний комплаєнс);
 • програмування і планування заходів у сфері запобігання корупції;
 • антикорупційний моніторинг: питання організації та проведення;
 • міжнародні стандарти протидії транснаціональній корупції;
 • відповідальність за корупційні правопорушення.

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ НАБУДУТЬ НАСТУПНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

 • надавати консалтингові послуги у сфері антикорупційної діяльності;
 • забезпечувати антикорупційну політику Компанії (фірми) та розробляти систему заходів антикорупційного комплаєнсу;
 • виявляти, врегульовувати та запобігати конфлікт інтересів;
 • консультувати з питань електронного декларування;
 • розробляти антикорупційні програми для підприємств, установ, організацій;
 • представляти інтереси юридичних та фізичних осіб в судах у справах про корупцію;
 • проводити антикорупційну експертизу нормативно-правових актів;
 • надавати консультації з питань застосування антикорупційного законодавства;
 • виявляти та усувати корупційні ризики для бізнес репутації.

 

Отримані знання та компетентності нададуть випускникам освітньої програми конкурентні переваги у працевлаштуванні до антикорупційних підрозділів бізнес-структур та спеціалізованих антикорупційних органів:

 • НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС- КОРПОРАЦІЇ
 • БАНКІВСЬКІ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ
 • ЮРИДИЧНІ КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ
 • АДВОКАТСЬКІ БЮРО (ОБ’ЄДНАННЯ)
 • АУДИТОРСЬКІ ФІРМИ (КОМПАНІЇ)
 • УПОВНОВАЖЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ПУБІЛЧНОЇ І ПРИВАТНОЇ СФЕРИ
 • СПЕЦІАЛІЗОВАНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ОРГАНИ
 • МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ З ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

ВИПУСКНИКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗМОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ НА ТАКИХ ПОСАДАХ:
Уповноважений з антикорупційної діяльності юридичної особи публічного і приватного сектору Юрист-антикорупційний менеджер у публічній і приватній сферах Комплаєнс-офіцер у сфері бізнесу.

 

Випускники програми здатні за своєю кваліфікацією при дотриманні вимог чинного законодавства працювати в спеціалізованих антикорупційних органах:

 • Національне антикорупційне бюро (НАБУ)
 • Спеціалізовані антикорупційні прокуратури (САП)
 • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

 

АДРЕСА:
вул. Динамівська, 4 м. Харків, Україна, 61024

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
(057) 704-90-09 (057) 704-90-29 (050) 140-37-17 (096) 643-64-71 (057) 704-92-62
pr.kom@nulau.edu.ua

 

Додаткові умови: http://vstup.nlu.edu.ua/files/PK_2018/PP_2018.pdf