Home
21 червня 2018 року успішно захистив кандидатську дисертацію Андрій БІЛЕЦЬКИЙ

21 червня 2018 року успішно захистив кандидатську дисертацію Андрій БІЛЕЦЬКИЙ

21 червня 2018 року успішно захисти дисертацію на тему: «Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні».
Науковий керівник — проф. Богдан Головкін

Офіційні опоненти:

д.ю.н., проф., академік НАПрН України Василь Шакун;
к.ю.н., доц. Віталій Гацелюк