Home
Даньшин Іван Миколайович

Даньшин Іван Миколайович

delnishen250

Даньшин Іван Миколайович
(1923–2011)

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та виправно-трудового права (нині – кримінології та кримінально-виконавчого права) у 1972–1988 рр. та 1994–1996 рр.

Народився 4 жовтня 1923 р. у с. Стариці Вовчанського р-ну Харківської обл.

Брав участь у Великій Вітчизняній війні з 1942 р. до її закінчення (Степовий, Калінінський, 1-й та 2-й Прибалтійські та 2-й Український фронти), був командиром гармати. За участь у боях нагороджений трьома орденами Червоної Зірки, Вітчизняної Війни І ступеня, “За мужність”, двома медалями “За відвагу” і ще 17 воєнними нагородами.

У 1949 р. закінчив Харківський юридичний інститут. Після цього 12 років був на практичній роботі.

У 1961–1964 рр. навчався в аспірантурі Харківського юридичного інституту на кафедрі кримінального права і процесу; з 1964 по 1965 р. – асистент цієї ж кафедри; 1965–1967 рр. – старший викладач; у 1967р. був призначений заступником декана заочного, а у 1968р. вечірнього факультету інституту. У 1968 р. став доцентом кафедри кримінального права.

Протягом п’яти років (1968–1973) працював проректором інституту з наукової роботи. У 1972 р. обраний завідувачем кафедри кримінології та виправно-трудового права, яку очолював до 1988 р., цю посаду обіймав також з 1994 по 1996 рр. З 1996 р. – професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Упродовж 1996–1998 рр. працював за сумісництвом заступником директора НДІ вивчення проблем злочинності Академії правових наук України.

У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію “Хуліганство та заходи щодо його ліквідації у СРСР”, у 1975 р. – дисертацію “Загальні питання кримінально-правової охорони громадського порядку” на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Вчене звання професора присвоєно у 1978 р.

До сфери наукових інтересів І. М. Даньшина входили питання кримінального права (вчення про кримінально-правові відносини, поняття «злочин», юридична характеристика окремих злочинів та інші аспекти кримінальної відповідальності), кримінології (її предмет, метод та система науки, особистість злочинця, кримінологічна характеристика та окремі види злочинів, теоретичні проблеми кримінології, усталені форми злочинності та ін.).

Іван Миколайович підготував 5 докторів наук, а саме: В. М. Трубнікова (1991), В. В. Голіну (1992), В. І. Шакуна (1996), О. Г. Кальмана (2004), О. А. Мартиненко (2007), а також 12 кандидатів наук, серед яких членами кафедри є: О. Г. Кальман (1986), О. Ю. Шостко (1997), О. В. Лисодєд (1999), В. Ф. Оболенцев (2001), М. Ю. Валуйська (2002), О. М. Подільчак (2005), Є. П. Гайворонський (2009).

Автор близько 200 наукових праць, у тому числі 8 персональних монографій (“Ответственность за хулиганство по советскому уголовному праву” (1971); “Уголовно-правовая охрана общественного порядка” (1973); “Характеристика, общее понятие и система преступлений против общественного порядка” (1974); “За преступление – наказание” (1975); “Преступность: понятие, общая характеристика, причини и условия” (1988); “Введение в криминологическую науку” (1998); “Усталені форми злочинності” (2002), «Общетеоретические проблемы криминологии» (2005).

Як співавтор І. М. Даньшин брав участь у написанні 6 колективних монографій, серед них “Правова система України: історія, стан та перспективи” у 5-ти томах. Співавтор підручників “Кримінологія: Загальна та Особлива частини” (2003, 2-ге видання 2009).

У 2000 р. І. М. Даньшин посів перше місце в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».

У червні 2000 р. присвоєно почесне звання «Заслужений професор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого».
У 2002 р. став лауреатом премії імені Ярослава Мудрого в номінації «За видатні заслуги в розвитку правової науки».
У 2005 р. нагороджений орденом України «За заслуги» ІІІ ступеня.

Крім того, І. М. Даньшин був член-кореспондентом Національної академії правових наук України. До 2005р. виконував обов’язки заступника академіка-секретаря відділення правових наук кримінального циклу АПрН України, член Президії Кримінологічної асоціації України, редакційних колегій двох наукових журналів (“Проблеми законності”, “Вісник Академії правових наук України”).

Помер у 2011 р.