Home
Кальман Олександр Григорович

Кальман Олександр Григорович

kalman250

Кальман Олександр Григорович
(1952–2013)

Доктор юридичних наук, професор.

Народився 24 листопада 1952 р. в м. Запоріжжя.

У 1978 р. закінчив Харківський юридичний інститут.

Протягом 1978–1979 рр. був стажером прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя. З 1979 р. працював на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права на посадах асистента, старшого викладача. З 1995 р. – доцент Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

essay writing service

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію “Кримінологічна характеристика, детермінація та попередження зґвалтувань”. Вчене звання доцента присвоєно у 1995 р. З 1999 р. по 2001 р. навчався у докторантурі.

З 2001 р. по 2007 р. – завідувач відділу загальної теорії кримінології та кримінологічних досліджень Інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Академії правових наук України.

У 2004 р. захистив дисертацію “Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження” на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. З 2004 р. – професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Головними напрямками його наукових досліджень були теоретичні проблеми попередження злочинності у сфері економіки (корупція, організована злочинність).

На кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права підготував одного кандидата юридичних наук В. В. Пивоварова. Також його учнями були Т. Є. Дунаєва, С. С. Мирошніченко.

Опублікував понад 150 наукових праць. Найважливіші з них: “Правова статистика” (1998), навчальний посібник “Кримінологія. Особлива частина” (1999, у співавт.), “Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми)” (2001, у співавт.), “Словник кримінологічних і статистичних термінів” (2001), “Статистичний облік і звітність у правоохоронних органах України” (2002), “Кримінологія: Загальна та Особлива частини” (2003, у співавт.), “Кримінологічні проблеми прогнозування економічної злочинності, планування і координації заходів боротьби з нею” (2003), “Стан та головні напрямки попередження злочинності в Україні: теоретичні і прикладні проблеми” (2003).

Був членом ревізійної комісії Кримінологічної асоціації України, Спілки юристів України, член вченої ради Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України, редакційних колегій журналу “Економіка та право”, збірника наукових праць “Питання боротьби зі злочинністю”.

З 2000 р. по 2002 р. був керівником авторського колективу проекту “А” науково-дослідної програми Академії правових наук України та Інституту юстиції Департаменту юстиції США, упродовж 2002–2003 рр. – старшим стипендіатом-дослідником Харківського центру вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого і Центру з вивчення транснаціональної злочинності і корупції при Американському Університеті (м. Вашингтон).

Нагороджений премією МВС України “За розвиток науки, техніки та освіти” ІІ ступеня (2003).

У 2007 р. О. Г. Кальман звільнився з Національної юридичної академії України у зв’язку з переїздом до м. Київ.

З 2007 р. працював у Національній академії прокуратури України, а з 2008 р. обіймав посаду завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін.

Помер О. Г. Кальман 19 грудня 2013 р.