Home
Лисодєд Олександр Володимирович

Лисодєд Олександр Володимирович

lisoded2502

Кандидат юридичних наук, доцент, декан вечірнього факультету.

Народився 14 червня 1968 р. у с. Мало-Удєбне Красногірського району Брянської області (Росія).

Закінчив у 1983 р. Кислівську середню школу Куп’янського району Харківської області, у 1987 р. – Харківський технікум молочної промисловості, у 1994 р. – факультет юстиції Української державної юридичної академії, у 1997 р. – аспірантуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 (кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право) на тему «Кримінологічні проблеми шахрайства» (науковий керівник − професор І. М. Даньшин).

Кандидат юридичних наук з 2000 р., доцент кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права з 2003 р., декан вечірнього факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з 2004 р. і по теперішній час.

У 2000-2004 рр. – голова Ради молодих учених Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, член Асоціації молодих учених і спеціалістів м. Харкова; у 2003 р. – науковий консультант Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Харківській обласній державній адміністрації; з 2000 р. і по теперішній час – заступник голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Сфера наукових інтересів: запобігання окремим видам злочинів, загальнотеоретичні проблеми науки кримінально-виконавчого права, правовий статус засуджених, міжнародні стандарти поводження із засудженими, виконання окремих видів кримінальних покарань.

Автор 125 наукових, навчальних і навчально-методичних праць, зокрема співавтор 4-х підручників з кримінально-виконавчого права (2001, 2005, 2011, 2015), 3-х підручників з кримінології (2003, 2009, 2014), 2-х курсів лекцій з кримінології (2006, 2007), науково-практичного коментарю Кримінально-виконавчого кодексу України (2008), 6 монографій («Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії» (2005), «Запобігання та протидія злочинності правоохоронними органами України» (2008), «Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі» (2011), «Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі» (2013), «Правова доктрина України» (2013, т. 5), «Права та законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України» (2015)), автор бібліографічного довідника з кримінології (2003), низки статей, тез та інших праць з актуальних проблем боротьби зі злочинністю на сучасному етапі розвитку держави і суспільства.

Перший стипендіат іменної стипендії для молодих вчених з гуманітарних наук імені В. Н. Каразіна Харківської обласної державної адміністрації (2001 р.); лауреат премії Ярослава Мудрого Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2012 р.).

Нагороджений Почесною грамотою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (2002 р.), дипломом Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (2005 р.), Почесною грамотою Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки (2005 р.), Почесною грамотою Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2005 р.), Почесною грамотою Головного управління юстиції у Харківській області (2010 р.), подякою голови Харківської обласної державної адміністрації (2011 р.), подякою територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області (2012 р.), Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2013 р.), Почесною грамотою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (2015 р.), Почесною грамотою Харківської міської ради (2016).