Home
Степанюк Анатолій Хомич

Степанюк Анатолій Хомич

stepanuk250

Доктор юридичних наук, професор.

Народився 1 липня 1952 року в с. Гущенці Калинівського р-ну Вінницької обл.

У 1977 р. закінчив Харківський юридичний інститут. З 1977 по 1979 р. працював асистентом кафедри кримінального права. У 1979 – 1982 рр. навчався в аспірантурі інституту. З 1982 по 1996 р. займав посади асистента, старшого викладача, доцента. У 1996 – 1999 рр. перебував у докторантурі.

З 1999 по 2003 р. – доцент, з 2003 р. – професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, одночасно – декан факультету підготовки кадрів для Державного департаменту України з питань виконання покарань.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію “Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів”.

У 2002 р. захистив дисертацію “Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження)” на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Головними напрямками його наукових досліджень є теоретичні проблеми кримінального та кримінально-виконавчого права, розробка основ теорії виконання покарань, імплементація міжнародних стандартів у кримінально-виконавче законодавство, реформування кримінально-виконавчої системи.

Підготував більше 12 кандидатів юридичних наук: М. В. Романов (2003), М. П. Черненок (2004), О. В. Ткачова (2006), І. С. Яковець (2006), К. А. Автухов (2012), Т. В. Кам’янець (2013), О. В. Гальцову, Гура Р. та інші.

Опублікував понад 100 наукових праць, серед них: “Порядок та умови виконання покарань, не пов’язаних із заходами виправно-трудового впливу” (1990), “Сутність виконання покарань” (1999), “Структура кримінально-виконавчої системи” (2000), “Політика у сфері виконання покарань” (2001), “Теоретичні та практичні проблеми імплементації міжнародних стандартів поводження із засудженими в діяльність адміністрації виправно-трудових установ (за результатами моніторингу)” (2001). Співавтор і співредактор підручників “Кримінально-виконавче право України” (2005, 2009, 2011, 2015) та Науково-практичних коментарів «Кримінально-виконавчого кодексу України» (2005, 2008 рр.).

Степанюк А.Х. є членом вченої ради Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, членом вченої ради Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України, завідуючим сектором проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України, головою координаційного бюро з проблем кримінально-виконавчого права відділення кримінально-правових наук АПрН України.

Член редколегії збірника наукових праць “Питання боротьби зі злочинністю”.

У 1999 р. став лауреатом конкурсу на краще юридичне видання 1998 – 1999 рр. й удостоєний ІІІ премії Спілки юристів України у номінації “Юридичні монографічні видання”.

У 2005 р. лауреат премії імені Ярослава Мудрого.