Home
Ткачова Олена Вікторівна

Ткачова Олена Вікторівна

tkachova250

Кандидат юридичних наук, доцент

Народилася 08 травня 1975 р. в м. Харків в сім’ї службовців.

Професійну діяльність за фахом юриста розпочала після закінчення Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого у 1998 році.

Працює в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» з 1992 року.

З 1992 по 2007 рр. – лаборант, старший лаборант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. З вересня 2007 р. – асистент цієї кафедри.

У період з 2002 по 2007 рр. працювала в секторі Проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса. За цей час О. В. Ткачовою було проведено дослідження в межах фундаментальної теми «Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та покарання».

У 2006 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Виконання покарань у виді виправних та громадських робіт». У 2007 році рішенням Спеціалізованої вченої ради Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З 1 вересня 2012 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права.

Автор понад 35 наукових публікацій, у тому числі і особисту монографію «Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт». Окрім цього, вона приймає участь у підготовці навчально-методичної літератури: автор 5-ти розділів підручника «Кримінально-виконавче право» і розділу підручника «Правова статистика», співавтор навчальних посібників «Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи», «Документи первинного обліку» та є укладачем навчально-методичного посібника для практичних занять з «Кримінально-виконавчого права».

НДР

Доц., кюн.Ткачова Олена Вікторівна

Проведені кримінологічні дослідження (одноосібні, спільні, у тому числі з аспірантами і здобувачами):
У 2006 році проведено дослідження за темою «Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт». Метою дослідження було вирішення теоретичних та практичних проблем порядку й умов виконання покарань у виді виправних і громадських робіт, порядку й умов їх виконання, проблем підвищення ефективності діяльності органів виконання даних покарань.

Емпіричною базою послужило власне дослідження практики виконання виправних і громадських робіт, а саме результати інтерв’ювання й анкетування за спеціалізованими питальниками 214 працівників кримінально-виконавчих інспекцій Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Житомирської областей та Автономної Республіки Крим, а також суддів міських судів м. Харкова.

Отримані результати дослідження використані для підвищення кваліфікації практичних працівників кримінально-виконавчих інспекцій; у подальшій науковій розробці проблеми виконання громадських і виправних робіт. Впроваджені у вигляді дисертації та монографії «Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт»/ О.В. Ткачова.: Х.: Право, 2010.- 192 с.

Монографії і навчальні посібники (окремо односібні, окремо у співавторстві, рік видання):
Документи первинного обліку (2012, у співав.), Особливості діяльності