Home
Валуйська Марина Юріївна

Валуйська Марина Юріївна

valuiska250

Кандидат юридичних наук, доцент

Народилася 04 червня 1965 року у м. Луганськ.

У 1991 році з відзнакою закінчила Московський народний університет мистецтв за спеціальністю дизайнерське мистецтво.

У 1995 р. закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого з відзнако.

У 1998 р. закінчила аспірантуру на кафедрі кримінології на виправно-трудового права (нині – кримінології та кримінально-виконавчого права) та була прийнята на посаду асистента кафедри.

У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з теми «Кримінологічна характеристика особистості злочинців, що вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах».

З 2008 р. присвоєно звання доцента кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.
До кола наукових інтересів входить: особистість злочинця, проблеми криміналізації особистості, запобігання злочинності в місцях позбавлення волі, запобігання корупції, запобігання наркозлочинності.

З 1995 р. по теперішній час член шахового клубу Національного університету імені Ярослава Мудрого. Неодноразово посідала перші місця у міжвузівськіх змаганнях з шахів у м. Харків у складі збірної команди університету.

Займається художньою творчістю: має цикл скульптур, створених в унікальній авторській техніці з використанням битого скла, пише олією, створює картини у техніці цифрового живопису, фотоекспромти. Улюблені напрями – постмодернізм, фентезі, літо-арт. Роботи М. Ю. Валуйської були представлені на численних персональних виставках м. Харкова, серед яких: виставка цифрового та станкового живопису «Дорогоцінний світ Марини Валуйської» у виставочному центрі Радмір Експохол (2011), виставка у Харківському літературному музеї «Усе дивасніше й дивасніше», присвячена творам Л. Керрола «Аліса у Країні Див» та «Аліса у Задзеркаллі» (2013), виставка у Харківській обласній галереї «Мистецтво Слобожанщини» «Пульс кристала» (2014).

Автор понад 45 наукових публікацій. Активно приймає участь у підготовці навчально-методичної літератури: співавтор підручників з кримінології, правової статистики та навчально-методичних посібників.

У 2012 р. стала лауреатом премії імені Ярослава Мудрого за підготовку та видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти.

НДР

Проведені кримінологічні дослідження (одноосібні, спільні, у тому числі з аспірантами і здобувачами):

1995-2002 рр. – вивчення особистості злочинців, які вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах.

Впровадження результатів дослідження:

дисертація Валуйської М. Ю. «Кримінологічна характеристика особистості злочинців, що вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах» на здобуття наукового ступеня к.ю.н.

2006-2015 рр. – вивчення проблем роботи з засудженими особами в місцях позбавлення волі: особливості психологічної, педагогічної, антропогогічної роботи з ними.

2013-2016 рр. – вивчення проблем, пов’язаних з розбещенням неповнолітніх осіб та запобігання цим злочинам (разом з аспірантом Кулик К.Д.).

Впровадження результатів:

Дисертація Кулик К. Д. «Кримінологічна характеристика та запобігання розбещення неповнолітніх в Україні» на здобуття наукового ступеня к.ю.н. Монографії і навчальні посібники (окремо односібні, окремо у співавторстві, рік видання):

1.Запобігання злочинності в Україні : Навч. посіб. / В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2007. — 107 c.
2.Кримінологія: Загальна та Особлива частина: підручник/ І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська та ін. за заг. ред. В.В.Голіни. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х.: Право, 2009.
3.Правова статистика: [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] /за ред.В. В. Голіни. – Х.: Право, 2009 .
4.Кримінологія: підручник / В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська та ін.; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. – Х.: Право, 2014. – 440 с.
5.Правова статистика. Підручник з грифом МОН.-Х.: Право, 2015. — 252 с.

Особиста співпраця з науковими та/чи науково-дослідними установами, організаціями, у тому числі і міжнародними;
Співпраця з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса.