Home
Задихайло Дмитро Вітольдович

Задихайло Дмитро Вітольдович

zadihailo250

Задихайло Дмитро Вітольдович

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

З 1984 р. по 1986 р. працював на кафедрі кримінології та ВТП стажером-дослідником.

З 1986 р. по 1989 р. навчався в аспірантурі кафедри кримінології та ВТП.

У 1990 р. під керівництвом професора І. М. Даньшина захистив кандидатську дисертацію за темою «Кримінологічне дослідження розкрадань державного майна на підприємствах молочної промисловості».

З листопада 1989 р. по січень 1992 р. працював асистентом кафедри кримінології та ВТП.

У 1992 р. перейшов на кафедру правових основ підприємництва та фінансового права.

Вчене звання доцента присвоєно у 1995 р.

У квітні 1996 р. призначено на посаду завідувача кафедри господарського права.

У 2004 р. присвоєно вчене звання «Заслужений працівник освіти України».

У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Правові засади формування та реалізації економічної політики держави», а у 2014 р. присвоєно вчене звання професора.

Підготував трьох докторів та 32 кандидати юридичних наук.

Також Д. В. Задихайло є автором цілої низки одноосібних та колективних монографій: «Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави» (2006), «Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави» (2012), «Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення» (2013 р., у співав.), «Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення» (2013 р., у співав.), «Засоби та механізми господарсько-правового регулювання» (2013 р., у співав.), «Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України» (2014).